top of page

ABOUT

เกี่ยวกับเรา

GEZA Thailand เว็บไซต์ด้านเทคโนโลยี จ่ายสินค้า ข่าวสารไอที และระบบบริการออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเว็บไซต์ที่อัพเดดข่าวสารเกี่ยวกับ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในโลกปัจจุบัน โดยข่าวสารทั้งหมดที่เรานำมาเป็นการนำข่าวสารจากสำนักเว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยี ชั้นนำของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น NotebookSpec , Overclockzone เป็นต้น

 

และยังมีระบบเสริมต่างๆ เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน ในการใช้งานเทคโนโลยี ที่ง่ายขึ้น

bottom of page