กระทู้ของฉัน

กระทู้ของฉัน

Fourm Posts

กระทู้ในฟอรัม

GEZA Thailand
Official account
Official account
11 ส.ค. 2565
In ข่าวสาร GEZA Thailand
จากการทำงานที่ล้าช้าของทีมงานในช่วงวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ใช้บริการจากทาง GEZA Thailand หลายราย ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวนหนึ่ง โดยทางเราจะขอทำการชี้แจงรายละเอียดถึงปัญหาในช่วงที่ผ่านมาดังนี้ ปัญหาในช่วงดังกล่าว เกิดจากคอมพิวเตอร์ของทางเรา ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงทำไห้ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นการชั่วคราว โดยในขณะนี้ ( วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ) ทางเราได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว โดยในขะนี้ ( วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ) ทางเราสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ แต่อาจจะมีระยะเวลาในการดำเนินการนานกว่าปกติ โดยทางเราจะดำเนินการแก้ปัญหานี้ให้รวดเร็วที่สุด หากผู้ใช้บริการรายใด ต้องการที่จะติดต่อเรา ท่านยังสามารถดำเนินการติดต่อได้ในทุกๆช่องทางของเราเช่นเดิม แต่อาาจะใช้เวลานานกวา่ปกติ และหากต้องการติดต่อเราในกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0907469187 ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://www.gezath.com/contact Due to the slow work of the team during August 8-10, 2022, many users from GEZA Thailand have been affected by a number of such incidents. We would like to clarify the details of the problems in the past as follows. problems during that period caused by our computer can't access Therefore, we are unable to provide services to users temporarily. At the moment (August 11, 2022), we have solved the initial problem. By this time ( August 11, 2022 ) we can provide services to users. But it may take longer to process than usual. We will work to resolve this issue as quickly as possible. If any service user want to contact us You can still contact us in all our channels as before. But it may take longer than usual. and if you want to contact us in an urgent case You can contact us at phone number 0907469187. We apologize for any inconvenience. For more information, please contact : https://www.gezath.com/contact
แจ้งปัญหาการทำงานที่ล่าช้า ในการติอต่อพนักงานของ GEZA Thailand ในช่วงวันวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565  content media
0
0
26
GEZA Thailand
Official account
Official account
31 พ.ค. 2565
In ข่าวสาร GEZA Thailand
ข่าวสารนี้เกี่ยวขข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ This news is related to this product. ไฟล์ข้อกำหนดในการใช้งานบริการ Google Shared Drive Unlimited (ฉบับที่ 3) ประกาศจีคลาวด์เซอร์วิซ (GCloud Service) เรื่อง ข้อกำหนดในการใช้งานบริการ Google Shared Drive Unlimited (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ---------------------------------------------- ทางทีมงานได้จัดทำข้อกำหนดในการใช้งาน เพื่อเป็นการักษาสิทธิ์ของลูกค้าและแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของการให้บริการ ที่จะสร้างความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่าย โดยจะแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 1. การรักษาความลับข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล 1.1. การรักษาความลับข้อมูล ทาง GEZA Thailand มีการรับรองความปลอดภัยข้อมูลจาก GCloudService ที่รักษาความลับของลูกค้า โดยข้อมูลลูกค้าที่อัพโหลดจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ GEZA Thailand และทางเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามทฤษฏี แต่ทางเราไม่มีนโนบายในการอ่านหรือเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า และในบัญชีอื่นๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาคุณลูกค้าจะเป็นผู้อนุญาตหรือให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 1.2. ความปลอดภัยข้อมูล GCloud Service เป็นผู้ให้บริการที่รักษาความลับและมีความปลอดภัยสูง โดยทุกๆบริการทางเราเป็นผู้รักษาข้อมูลลูกค้าเพียงผู้เดียว จึงมั่นใจในความปลอดภัยในการรั่วไหลของข้อมูลได้ และทางเรา ไม่มีนโนบายในการอ่านหรือทำสำเนาข้อมูลของคุณลูกค้าแต่อย่างใด 1.3. การรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริการนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น ช่องทางการติดต่อ,อีเมล เป็นต้น โดยจะมีการเก็บไว้บนฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย และระบบที่ทำงานบนเว็บไซต์ จะได้รับการป้องกันการดักข้อมูลด้วยเทคโนโลยี TLS (Transport Layer Security) ในเวอร์ชั้น 1.2 และ 1.3 หากมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล จะดำเนินการตามข้อที่ 5 2. ปัญหาในการใช้งานที่เกิดจากลูกค้า ลบไดร์ฟหรือปรับสิทธิ์ตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ 2.1. การลบไดร์ฟโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเกิดเหตุการณ์โดยไม่ได้ตั้งใจในการลบไดร์ฟ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางทีมงานไม่สามารถกู้คืนข้อมูลหรือไดร์ฟให้ลูกค้าได้และไม่มีการชดใช้ความเสียหายของข้อมูล ลูกค้าจะต้องทำการซื้อไดร์ฟใหม่เท่านั้น 2.2. ปรับสิทธิ์ตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ การปรับสิทธิ์หรือลบสิทธิ์ตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อทีมงาน เพื่อทำการแก้ไขสิทธิ์ได้ที่ https://www.gezath.com/contact โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม 3. ปัญหาในการใช้งานที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบหรือทีมงาน 3.1. ความผิดพลาดของระบบและทีมงานที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบ AI Google ที่ระงับการใช้งานไดร์ฟชั่วคราว โดยหากพบปัญหาดังกล่าวสามารถติดต่อเข้ามาที่ทีมงานเพื่อดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ หรือหากเกิดความผิดพลาดจะระบบของ GEZA Thailand หรือทีมงาน ลูกค้าสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ 3.2. ความผิดพลาดของระบบและทีมงานที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ถาวร หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขตามในข้อ 3.1 ได้ ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบที่มาของปัญหาดังกล่าวแล้วจะดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบ 4. ประเภทของข้อมูลที่อนุญาติให้ทำการอัพโหลด 4.1. ประเภทข้อมูลที่อนุญาติให้อัพโหลด ข้อมูลที่อนุญาตให้อัพโหลด จะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นข้อมูลทั่วไป เช่น เอกสาร,ภาพถ่าย,ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 4.2. ประเภทข้อมูลที่ไม่อนุญาติให้อัพโหลด ข้อมูลที่ไม่สามารถอัพโหลดบนไดร์ฟได้ โดยจะห้ามอัพโหลดไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ เช่น ไฟล์ภาพยนต์,โปรแกรม,ซอฟแวร์ หรือเพลง เป็นต้น หรือข้อมูลที่ไม่พึ่งประสงค์ต่างๆหรือข้อมูลมีความสำคัญสูง ไม่ว่าจะเป็น สิ่งเสพติด,อาวุธสงคราม,ภาพหรือคลิปวีดีโอโป๊เปลือยอนาจาร,บัตรประชาชน,ข้อมูลธนาคาร และอื่นๆ และสามารถดูนโยบายการละเมิดโปรแกรมและการบังคับใช้ Google ได้ที่ https://support.google.com/docs/answer/148505 5. การชดใช้ความเสียหายของข้อมูลหากเกิดกรณี ข้อมูลถูกลบ สุญหาย รั่วไหลหรือข้อมูลถูกนำไปเผยแพร่ 5.1. ข้อมูลถูกลบหรือสูญหาย ทาง GEZA Thailand มีข้อกำหนดในการใช้งานข้อสำคัญคือ ห้ามอัพโหลดไฟล์ที่ผิดข้อกำหนดที่4.2 เนื่องจากทาง Google มีระบบตรวจสอบลิขสิทธิ์ หรือทาง GEZA Thailnad ตรวจพบ อาจจะทำให้ข้อมูลของท่านสูญหายหรือถูกลบได้ และทำให้เกิดผลกระทบต่อการข้อมูลของท่าน หากเป็นดังข้างต้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายต่อข้อมูลหรือค่าชดใช้ใดๆทั้งสิ้น หากลูกค้ามั่นในว่า ไม่ได้เกิดจาก กรณีข้างต้น กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อรับการแก้ไขปัญหา หากไม่สามรถแก้ไขได้ ทางทีมงานจะทำการชดใช้ความเสียหายของข้อมูลตามความเหมาะสม 5.2. ข้อมูลมีการรั่วไหลหรือข้อมูลถูกนำไปเผยแพร่ ในกรณีข้อมูลมีการรั่วไหลหรือถูกนำไฟเผยแผร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ โดยในปกติกรณีนี้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก เพราะทาง GCloud Service และ Google มีการรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างดี หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อหากแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหา และทางทีมงานจะทำการชดใช้ความเสียหายของข้อมูลอย่างเหมาะสม 6. การชำระค่าบริการ 6.1. การตรวจสอบวันที่ชำระค่าบริการ สามารถตรวจสอบสถานะของบริการได้ที่ https://www.gezath.com/googledrive-status โดยจะมีการอัพเดตข้อมูลหลังจากการทำการสั่งซื้อหรือชำระค่าบริการ ภายใน 1-3 วัน 6.2. วิธีการชำระค่าบริการ ทางทีมงานจะทำการแจ้งชำระค่าบริการใน 2 ช่องทางคือ ช่องทางที่ทำการสั่งซื้อและทางอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ โดยจะแจ้งล่วงหน้าประมาณ 1 วัน หลังจากได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย สามารถติดต่อทีมงานในช่องทางที่ทำการสั่งซื้อเพื่อทำการชำระเงินได้ในทันที หากหลังจาก 14 วันที่ทำการแจ้งชำระบริการไม่มีการตอบกลับ ทางทีมงานจะดำเนินการระงับการใช้งานเป็นการชั่วคราว และหากยังไม่มีการตอบกลับหลังจาก 14 วันที่ถูกระงับการใช้งาน รวมระยะเวลาทั้งหมด 28 วัน ทางทีมงานจะหยุดให้บริการแก่อีเมลดังกล่าวและทำการลบข้อมูล ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อความในช่องทางที่สั่งซื้อและอีเมลที่ลงทะเบียน หรือตรวจสอบสถานะบริการอยู่เสมอ 6.3. ระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ จะสามารถต่อเวลาของการให้บริการได้จนกว่าบริการนี้จะยุติการให้บริการ โดยในการสั่งซื้อหรือการต่ออายุในแต่ละครั้ง จะมีตัวเลือกระยะเวลาทั้งหมด 3 ตัวเลือกได้แก่ 1 ปี, 2 ปี และ 3 ปี (โดยจะสามารถต่ออายุในแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 3 ปี ) และหากมีการยุติการให้บริการนี้ ทางเราจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากก่อนการยุติการให้บริการอย่างน้อย 1 เดือน และจะมีการชดใช้ความเสียหายตามความเหมาะสมต่อไป 7. ข้อจำกัดในการใช้งาน 7.1. ข้อจำกัดการใช้งานจาก Google - นโยบายการละเมิดโปรแกรมและการบังคับใช้ Google https://support.google.com/docs/answer/148505 - เนื้อที่ Google Drive เดิมจะไม่เพิ่มขึ้น (แยกออกจากไดรฟ์หลัก) - ไม่สามารถผูกกับแอพ Google Photo ได้ แต่สามารถย้ายข้อมูลไปใส่ได้ - อัปโหลด หรือทำสำเนา เข้าไดรฟ์ที่แชร์ได้วันละ 750GB เมื่อครบโควต้าแล้วต้องรออีก 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเงื่อนไขของทาง Google - ไดรฟ์ที่แชร์ 1 ไดรฟ์จะมีไฟล์และโฟลเดอร์ได้สูงสุด 400,000 รายการ ไม่จำกัดขนาด 7.2. ข้อจำกัดการใช้งานจาก Gcloud Service บริการนี้เป็นรายปี หากไม่ชำระเงินตามที่กำหนด ทีมงานขอการหยุดการให้บริการและลบข้อมูล และต้องปฏิบัติตามเอกสารข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ 8. การสะสมคะแนนการแนะนำ 8.1. คะแนนการแนะนำคืออะไร คะแนนการแนะนำคือ การแนะนำผู้คนให้เข้ามาใช้บริการ โดยผู้แนะนำจะเป็นลูกค้าปัจจุบัน โดยคะแนนจะได้จาก ลูกค้าปัจจุบันได้แนะนำลูกค้าให้มาใช้บริการ โดยลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ จะต้องใช้บริการและชำระเงินแล้ว จึงจะนับเป็นคะแนนแก่ลูกค้าแก่บัญชีที่แนะนำ 8.2. การคิดคะแนน วิธีการคิดคะแนนโดยหากแนะนำได้ 1 ไดร์ฟ = 1 คะแนน และในทุกๆ 5 คะแนนจะใช้ในการเป็นส่วนลด 1 ปีแก่บัญชีที่แนะนำ (คะแนนที่สะสมจะไม่มีวันหมดอายุ) 8.3. วิธีการสะสมคะแนนการแนะนำ ลูกค้าปัจจุบันจะต้องแจ้ง GcloudID (ชื่อไดร์ฟ Gcloudx ของตนเอง โดย xคือเลข) ให้แก่ผู้ที่จะใช้บริการใหม่ที่ท่านได้แนะนำ และเมื่อผู้ใช้บริการใหม่จะใช้บริการของเรา ให้แจ้งว่า “ ได้รับการแนะนำจาก Gcloudx (โดย xคือเลข) ” ตัวอย่างรหัสแนะนำ (ชื่อไดร์ฟที่สร้างโดยทีมงานหรือ GcloudID คือ Gcloud999 จะหมายความว่า x=999 ดังนั้นรหัสแนะนำหรือ GcloudIDของท่านคือ Gcloud999 ) 8.4. การตรวจสอบคะแนน ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนการแนะนำได้ที่ https://www.gezath.com/googledrive-status สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://www.gezath.com/contact
ข้อกำหนดในการใช้งานบริการ Google Shared Drive Unlimited  (ฉบับที่ 3) content media
0
0
107
GEZA Thailand
Official account
Official account
18 มี.ค. 2565
In ข่าวสาร GEZA Thailand
ข่าวสารนี้เกี่ยวขข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ This news is related to this product. ไปที่บริการตรวจสอบข้อมูล Google Shared Drive ระบบตรวจสอบสถานะบริการ Google Shared Drive Unlimited ได้ทำการอัพเดตเวอร์ชั่นเป็น 4.3.2 ในช่วงวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางเราได้เพิ่มระบบ การสะสมคะแนนการแนะนำ โดยมีรายละเอียดในการใช้งานและวิธีการสะสมคะแนนต่างๆ ดังนี้ คะแนนการแนะนำ คืออะไร คะแนนการแนะนำคือ การแนะนำผู้คนให้เข้ามาใช้บริการ โดยผู้แนะนำจะเป็นลูกค้าปัจจุบัน โดยคะแนนจะได้จาก ลูกค้าปัจจุบันได้แนะนำลูกค้าให้มาใช้บริการ โดยลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ จะต้องใช้บริการและชำระเงินแล้ว จึงจะนับเป็นคะแนนแก่ลูกค้าแก่บัญชีที่แนะนำ การคิดคะแนน โดยหากแนะนำได้ 1 คน = 1 คะแนน และในทุกๆ 5 คะแนนจะใช้ในการเป็นส่วนลด 1 ปีแก่บัญชีที่แนะนำ (คะแนนที่สะสมจะไม่มีวันหมดอายุ) วิธีการสะสมคะแนนการแนะนำ ลูกค้าปัจจุบันจะต้องแจ้ง GcloudID (ชื่อไดร์ฟ Gcloudx ของตนเอง โดย x คือเลข) ให้แก่ผู้ที่จะใช้บริการใหม่ที่ท่านได้แนะนำ และเมื่อผู้ใช้บริการใหม่จะใช้บริการของเรา ให้แจ้งว่า “ ได้รับการแนะนำจาก Gcloudx (โดย x คือเลข) ” ตัวอย่างรหัสแนะนำ (ชื่อไดร์ฟของท่านคือ Gcloud999 จะหมายความว่า x=999 ดังนั้นรหัสแนะนำของท่านคือ Gcloud999 ) การตรวจสอบคะแนน ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนการแนะนำได้ที่ https://www.gezath.com/googledrive-status ในทั้งนี้ ทางเราต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เลือกใช้และไว้วางใจในบริการของเรา หากพบปัญหาในการใช้งาน หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ หัวข้อการติดต่อทีมงาน ได้เลยครับ
คะแนนการแนะนำ คืออะไร? สำหรับบริการ Google Shared Drive Unlimited content media
0
0
79
GEZA Thailand
Official account
Official account
17 มี.ค. 2565
In ข่าวสาร GEZA Thailand
ข่าวสารนี้เกี่ยวขข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ This news is related to this product. ไปที่ระบบ ตรวจสอบสถานะ Google Shared Drive เว็บไซต์ GEZA Thailand ทำการปรับปรุงระบบตรวจสอบสถานะ Google Shared Drive จากเวอร์ชั่น 3.1.1 ไปเป็นเวอร์ชั่น 4.3.2 โดยการปรับปรุงในครังนี้ มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้ ระบบค้นหาแบบ ใช้ชื่อและอีเมล เพื่อทำให้ข้อมูลของท่าน มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ระบบ UI ที่สวยงามและน่าดึงดูด ระบบการแสดงผลที่อ่านและเข้าในได้ง่ายขึ้น ระบบสะสมคะแนนการแนะนำ หากพบความผิดพลาดของระบบในเวอร์ชั่นนี้ หรือต้องการแนะนำข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแนะนำเราได้ในช่องทางต่างๆ ทางเราหวังว่า คุณลูกค้าและผูู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่าน จะพบกับความสะดวกสบายในการใช้งานระบบของเรา หากมีข้อสงสัย หรือเกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ หรือหากมีข้อซักถามอื่นๆ สามารถติดต่อทีมงานได้ที่เมนูติดต่อ หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อติดต่อทีมงาน ขอบคุณที่อยู่กับเรา ด้วยความเคารพ ทีมงาน GEZA Thailand GEZA Thailand website has improved the Google Shared Drive status check system from version 3.1.1 to version 4.3.2 by this update. Here are some interesting things: Search by name and email to make your information more secure Beautiful and attractive UI system Easier to read and enter display system Referral Point Accumulation System If a system error is found in this version or want to suggest more information can recommend us in various channels we hope All customers and users of the website You will find convenience in using our system. if in doubt or there is a problem in using the website or if you have any other questions You can contact the team at the contact menu or Click here to contact the team. thank you for being with us Best regards, GEZA Thailand Team
ระบบตรวจสอบสถานะ Google Shared Drive เวอร์ชั่น 4 ที่ได้รับการอัพเดต มีอะไรใหม่บ้าง content media
0
0
120
GEZA Thailand
Official account
Official account
11 มี.ค. 2565
In ข่าวสาร GEZA Thailand
สวัสดีครับทางเว็บไซต์ได้มีการปิดปรับปรุงระบบตรวจสอบสถานะ Google Shared Drive ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 21.00 น. ถึง 12 มีนาคม 2565 เวลา 03.00 น. เว็บไซต์ GEZA Thailand ทำการปรับปรุงระบบโดยทำการอัพเกรดจาก เวอร์ชั่น 2.7.3 ไปเป็นเวอร์ชั้น 3.1.1 โดยการปรับปรุงในครังนี้ จะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ทางเราขขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย หากมีข้อสงสัย หรือเกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ หรือหากมีข้อซักถามอื่นๆ สามารถติดต่อทีมงานได้ที่เมนูติดต่อ หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อติดต่อทีมงาน ขอบคุณที่อยู่กับเรา ด้วยความเคารพ ทีมงาน GEZA Thailand Hello, the website has been closed for updates to check the status of Google Shared Drive on March 11, 2022 at 9:00 p.m. to March 12, 2022 at 3:00 a.m. GEZA Thailand website has improved the system by upgrading from version 2.7.3 to version 3.1.1 by this update. will make it impossible to access the system We apologize for any inconvenience here. if in doubt or there is a problem in using the website or if you have any other questions You can contact the team at the contact menu or Click here to contact the team. thank you for being with us Best Regards, GEZA Thailand Team
ปิดปรับปรุงระบบตรวจสอบสถานะ Google Shared Drive ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 21.00 น. ถึง 12 มีนาคม 2565 เวลา 03.00 น. content media
0
0
31
GEZA Thailand
Official account
Official account
21 ก.พ. 2565
In ข่าวสาร GEZA Thailand
สวัสดีครับทางเว็บไซต์ได้มีการอัพเดตระบบในวันที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20.00 น. เว็บไซต์ GEZA Thailand ได้ตรวจสอบความพร้อมและทำการแก้ไขในส่วนที่มีความบกพร่อง และพัฒนาระบบให้มีความพร้อมในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเวลาดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดปัญหากับผู้ใช้เว็บไซต์บางส่วน ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ทางทีมงานขออภัย ไว้ ณ ทีี่นี้ด้วย โดยการอัพเดตทั้งหมด มีรายการดังนี้ 1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบให้พร้อมต่อการให้บริการ 2. จัดการและแก้ไขโครงสร้างของเว็บไซต์ที่มีข้อผิดพลาด 3. แก้ไขข้อความให้สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 4. แก้ไขระบบการติดต่อกับทีมงานให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอัพเดตระบบในครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการ และให้สามารถใช้บริการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์ GEZA Thailand ทางเรายินดีและภาคภูมิใจ ที่ไ้ด้ให้บริการแก่ทุกๆท่าน เราสัญญาว่า ระบบของเรา จะดีขึ้นในทุกๆวัน หากมีข้อสงสัย หรือเกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ หรือหากมีข้อซักถามอื่นๆ สามารถติดต่อทีมงานได้ที่เมนูติดต่อ หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อติดต่อทีมงาน ขอบคุณที่อยู่กับเรา ด้วยความเคารพ ทีมงาน GEZA Thailand Hello, the website has updated the system on February 21, 2022 at 20.00 The GEZA Thailand website has reviewed the readiness and corrected any defects. and develop the system to be more readily available for use which at that time may cause problems for some users of the website that cannot access the website The team apologizes here as well by updating all. There are items as follows 1. Check the readiness of the system to be ready for service. 2. Manage and fix the structure of the website with errors. 3. Edit the text to make it easier to read and understand. 4. Fix the system to contact the team to make it easier to use. if in doubt or there is a problem in using the website or if you have any other questions You can contact the team at the contact menu or Click here to contact the team. thank you for being with us Best Regards, GEZA Thailand Team
อัพเดตระบบบนเว็บไซต์ GEZA Thaialnd วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20.00 น. content media
0
0
23
GEZA Thailand
Official account
Official account
27 พ.ย. 2564
In ข่าวสาร GEZA Thailand
ปิดปรับปรุงระบบ การติดต่อผ่านช่องทาง LINE ตั้งแต่เวลา 22:00-23:00 น. ของวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ระบบจะทำการปรับปรุงฟังก์ชั่น “แชท” (Chat) และ "โทร" (LINE Call) บน LINE Official Account ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นโดยในระหว่างนี้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานเหล่านี้ได้จนกว่าระบบจะปรับปรุงเสร็จสิ้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อเราในช่องทางต่างๆได้ที่ https://www.gezath.com/contact System maintenance Contact via LINE. From 22:00-23:00 on Monday, November 29, 2021, the system will temporarily improve the function "Chat" and "Call" (LINE Call) on LINE Official Account to improve the system. even better in the meantime Users will not be able to use these functions until the system has finished updating. You can contact us in various channels at https://www.gezath.com/contact
ปิดปรับปรุงระบบ การติดต่อผ่านช่องทาง LINE ของวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 content media
0
0
5
GEZA Thailand
Official account
Official account
07 พ.ค. 2564
In ข่าวสาร GEZA Thailand
สวัสดีครับทางเว็บไซต์ได้มีการอัพเดตระบบในวันที่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. เว็บไซต์ GEZA Thailand ได้แก้ไขปัญหาความบกพร่องในระบบ ให้มีความสเถียรในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเวลาดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดปัญหากับผู้ใช้เว็บไซต์บางส่วน ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ทางทีมงานขออภัย ไว้ ณ ทีี่นี้ด้วย โดยการอัพเดตทั้งหมด มีรายการดังนี้ 1. แก้ไขระบบ UI บางส่วนที่เกิดปัญหา ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ 2. ปรับแต่งเมนูและปุ่มต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น 3. แก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ 4. จัดการและแก้ไขโครงสร้างของเว็บไซต์ที่มีข้อผิดพลาด 5. จัดทำหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งการอัพเดตระบบในครั้งนี้ เป็นการแก้ปัญหา ความบกพร่องของระบบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์ GEZA Thailand ทางเรายินดีและภาคภูมิใจ ที่ไ้ด้ให้บริการแก่ทุกๆท่าน เราสัญญาว่า ระบบของเรา จะดีขึ้นในทุกๆวัน หากมีข้อสงสัย หรือเกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ หรือหากมีข้อซักถามอื่นๆ สามารถติดต่อทีมงานได้ที่เมนูติดต่อ หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อติดต่อทีมงาน ขอบคุณที่อยู่กับเรา ด้วยความเคารพ ทีมงาน GEZA Thailand Hello, the website has updated the system on May 7, 2021 at 4.00 p.m. The GEZA Thailand website has solved the problem of glitches in the system. To have more stability in use Which at that time may cause problems for some website users. Who cannot access the website We apologize here as well by all updates. The list is as follows. 1. Fixed some system UI crashes. To be able to use normally 2. Customize menu and buttons. To be able to access more easily 3. Fixed errors in the system. 4. Manage and fix website structure errors. 5. Categorize data to collect information systematically. Which update the system this time Is the solution System glitches To be able to use effectively. GEZA Thailand website, we are happy and proud. We promise that our system will improve every day. If in doubt Or there is a problem when using the website Or if you have other questions You can contact the team at the contact menu or Click here to contact the team. Thank you for being with us With respect, the GEZA Thailand team
อัพเดตระบบบนเว็บไซต์ GEZA Thaialnd วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. content media
0
0
21
GEZA Thailand
Official account
Official account
31 มี.ค. 2564
In ข่าวสาร GEZA Thailand
สวัสดีครับทางเว็บไซต์ได้มีการอัพเดตระบบในวันที่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 1.00 น. เว็บไซต์ GEZA Thailand ได้แก้ไขปัญหา UI เว็บไซต์ไม่สมบูรณ์เมื่อมีการเปลี่ยนอัตราส่วนหรือขนาดของหน้าจอในการใช้งาน ซึ่งในเวลาดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดปัญหากับผู้ใช้เว็บไซต์บางส่วน ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ทางทีมงานขออภัย ไว้ ณ ทีี่นี้ด้วย โดยการอัพเดตทั้งหมด มีรายการดังนี้ 1. แก้ไขระบบ UI เพื่อป้องกันการเกิดความไม่สมบูรณ์ของเว็บไซต์ 2. ปรับแต่งเมนูให้อ่านง่ายและทันสมัย 3. แก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ 4. จัดการและแก้ไขโครงสร้างของเว็บไซต์ที่มีข้อผิดพลาด 5. จัดทำหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 6. อัพเดตและแก้ไขเว็บไซต์บนอุปกรณ์พกพา ซึ่งการอัพเดตระบบในครั้งนี้ เป็นการแก้ปัญหา ซึ่งมีผู้ใช้จำนวนมากร้องเรียนมา ทางเราจึงทำการแก้ไขเพื่อให้เว็บไซต์ มีความเป็นสากล และพร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์ เว็บไซต์ GEZA Thailand ทางเรายินดีและภาคภูมิใจ ที่ไ้ด้ให้บริการแก่ทุกๆท่าน เราสัญญาว่า ระบบของเรา จะดีขึ้นในทุกๆวัน หากมีข้อสงสัย หรือเกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ หรือหากมีข้อซักถามอื่นๆ สามารถติดต่อทีมงานได้ที่เมนูติดต่อ หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อติดต่อทีมงาน ขอบคุณที่อยู่กับเรา ด้วยความเคารพ ทีมงาน GEZA Thailand Hello, the website has updated the system on April 1, 2021 at 1.00 a.m. The GEZA Thailand website has fixed an issue where the website UI is incomplete when changing the aspect ratio or screen size in usage. Which at that time may cause problems for some website users. Who cannot access the website We apologize here as well by all updates. The list is as follows. 1. Fix the UI system to prevent the occurrence of site imperfections. 2. Customize the menu to be easy to read and modern. 3. Fixed errors in the system. 4. Manage and fix website structure errors. 5. Categorize data to collect information systematically. 6. Update and edit the website on mobile devices. Which update the system this time Is the solution Which has been complained by many users We therefore make changes to the website International And ready to use on every device GEZA Thailand website, we are happy and proud We promise that our system will improve every day. If in doubt Or there is a problem when using the website Or if you have other questions You can contact the team at the contact menu or Click here to contact the team. Thank you for being with us With respect, the GEZA Thailand team
อัพเดตระบบบนเว็บไซต์ GEZA Thaialnd วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 1.00 น. content media
0