top of page
โพสต์ล่าสุด

Microsoft - ประกาศหยุดการปล่อยอัพเดทใหญ่ทุกชนิดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในปัจจุบันนั้นยังคงมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวนี้เองนั้นล่าสุดทาง Microsoft เองนั้นก็ได้มีการประกาศการตัดสินใจในการงดการปล่อยอัพเดทใหญ่ๆ ของระบบปฎิบัติการ Windows ทั้งหมดลงก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านแบนด์วิดธ์การใช้งานอนิเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ เพราะมีการทำงานและกักตัวอยู่ที่บ้านกันมากขึ้นและเพื่อไม่เป็นการปล่อยอัพเดทอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านประสิทธิภาพการใช้งานในช่วงอนาคตนี้

อย่างไรก็ตามแต่แล้วนั้นตามประกาศของทาง Microsoft นั้นพบว่าระบบปฎิบัติการ Windows ที่จะถูกงดการปล่อยอัพเดทใหญ่ๆ นี้ก็จะเกิดขึ้นกับ Windows 10 version 1909 ไปจนถึง Windows Server 2008 SP2 ที่ทาง Microsoft ยังมีการสนับสนุนการอัพเดทหลักๆ โดยทาง Microsoft จะเริ่มต้นการยุติการปล่อยอัพเดทใหญ่ทั้งหมดนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2020 ที่จะถึงนี้ ทว่าอย่างไรก็ตามแต่แล้วนั้นทาง Microsoft เองจะไม่มีการยุติการปล่อยอัพเดทในส่วนของความปลอดภัยของระบบแต่อย่างใด

สำหรับการอัพเดทที่จะถูกยุตินั้นจะเป็นการอัพเดทที่มีรหัสอัพเดทเป็น C และ D เป็นหลัก ดังนั้นแล้วหากท่านใดที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows อยู่นั้นเพื่อทำให้ระบยบปฎิบัติการ Windows เวอร์ชันที่ท่านใช้มีความเสถียรมากที่สุดในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็ขอให้รีบทำการอัพเดทระบบปฎิบัติการ Windows กันก่อนที่ทาง Microsoft จะหยุดปล่อยการอัพเดทช่วงระยะหนึ่งอย่างเป็นทางการ ถือได้ว่านี่เป็นอีกความใส่ใจหนึ่งของทาง Micorosft ที่เข้าใจผลกระทบของโรค COVID-19 ที่กำลังเป็นปัญหาในระดับโลก ณ เวลานี้

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page